Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

notoco
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina viaIriss Iriss

February 06 2018

notoco
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz

February 02 2018

notoco
Stało się. Czy to coś zmieni?
— oby tak.
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
notoco
Bo jakże żegnać się z czymś, czego już nie ma.
— W.Gombrowicz
Reposted fromawkwardx awkwardx viadoubleespresso doubleespresso
notoco
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
notoco
1186 f963 500
Reposted fromrichardth richardth viamessinhead messinhead
notoco
''Przyjaciel pyta co ze mną? Nie wiem, ale dzisiaj nie dzwoń. Wygadac mi się jest ciężko...''
— PlanBe
Reposted fromSalute Salute viamessinhead messinhead
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
notoco
1195 55d6 500
Reposted frompiehus piehus viatruustme truustme

January 28 2018

notoco
jesteś mi potrzebny gdy wszystko mi działa na nerwy, gdy cały ten świat mnie przerasta i było nie raz tak.
Reposted fromorchis orchis viawszystkodupa wszystkodupa
notoco
To, że dziewczyna nie umie gotować, nie znaczy, że jest zła w kuchni, bo na blacie można robić wiele ciekawych rzeczy.

January 26 2018

notoco
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaspontaneous spontaneous
notoco
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative viaparamour paramour
notoco
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger viakonwalia konwalia
notoco
Każdemu z nas ktoś został przeznaczony. Ktoś, kto nie pasowałby do nikogo innego.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea
notoco
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska (z książki Granica)
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viaDangerousHope DangerousHope

January 25 2018

notoco
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat
notoco
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabadblood badblood
notoco
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiedoopisania niedoopisania

January 22 2018

notoco
Da się tak po prostu odpuścić. Może nie przestać kochać, ale przestać płakać. Może nie przestać tęsknić, ale przestać czekać. Może nie przestać o nim myśleć, ale przestać żałować, że go nie ma.  Da się, mówię Wam. Wiem, bo ja tak po prostu odpuściłam. 
Reposted fromdontforgot dontforgot viainyou inyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl